Hội trưởng Hội Học sinh dường như đã trở thành một vị trí có tần suất xuất hiện trong anime khá lớn.