Vào khoảng cuối tháng 6 vừa qua, Walfas – nhóm artists quốc tế Mỹ-Nhật chuyên thực hiện các sản phẩm có liên quan đến Touhou theo phong cách swf-art – đã xuất bản bộ sách “New HORI-ZUN : English Course” (東方新地平 ~ NEW HORI-ZUN: English Course) với giá khoảng 2.800 yen (chưa thuế).

Được biết “New Hori-ZUN” là bộ sách học tiếng Anh theo phong cách Touhou được dựa trên sách giáo khoa tiếng Anh căn bản của học sinh cấp 2 Nhật Bản, tựa bộ sách cũng đặt theo tên bộ giáo trình Anh ngữ nổi tiếng “New Horizon”.

Click để đọc thêm…