Nội dung:

Làng Lá bắt được một nữ  gián điệp xâm nhập nhưng tất cả những gì cô ta nhớ là hình ảnh Kakashi khi bé và rồi…..

Click để đọc thêm…