Phần mới với tính năng tạo ra một liên minh khá “khó chơi” giữa Uchiha Itachi và Sasuke.

Click để đọc thêm…