Họ hàng của Sakura đến chơi. Vấn đề ư? Họ không biết bố mẹ Sakura cho cô học trường ninja. Đối với người nhà Haruno, việc làm ninja là không thể chấp nhận được. Vậy khi Sasuke xuất hiện trước cửa nhà cô bởi vì có nhiệm vụ, Sakura đã làm gì? Hôn cậu ta.

Click để đọc thêm…