Lục đạo của Pain (ペイン六道, Pein Rikudou) là một loại thuật Ngoại đạo được Nagato sáng tạo ra sau khi bị Hanzou làm cho tàn phế và trở nên gầy gò vì vô số thanh trữ chakra cắm ở lưng (bởi Ngoại đạo ma tượng). Bằng cách đâm thanh trữ chakra vào xác chết, người sử dụng Rinnegan có thể điều khiển các xác chết như thể chúng chính là cơ thể của họ.

Click để đọc thêm…