Cậu bảo mình không cô đơn. Bởi vì cậu có cô. Đây là câu chuyện mà trong đó Sakura cố gắng một cách tuyệt vọng để tạo mối dây liên kết, còn Sasuke ngày càng trở nên gắn bó hơn. Cậu sẽ chẳng thừa nhận, nhưng sự thật không nói dối.

Click để đọc thêm…