Oonoki – Tsuchikage đệ Tam

November 12, 2013 | | Naruto

Oonoki (オオノキ; Viz “Ohnoki”) là Tsuchikage đệ Tam (三代目土影, Sandaime Tsuchikage, Tam Đại Mục Thổ Ảnh) của làng Đá. Ông được mệnh danh là “Lưỡng Thiên Xứng Oonoki” (両天秤のオオノキ, Ryootenbin no Oonoki).

Click để đọc thêm…