Họ thực sự rất khác biệt. Điểm chung hiếm hoi duy nhất giữa họ là trái tim cùng hướng về nhau, cùng chung nhịp đập. Và, cả hai con người ấy chỉ cần có thế thôi. Sasuke và Sakura ấy.

Click để đọc thêm…