Sasuke và Sakura là thanh mai trúc mã.
Tình cảm của cả hai thật thuần khiết, trong sáng và tình cảm ấy cứ lớn dần theo thời gian…

Click để đọc thêm…