Trong tất cả những điều mà Sakumo đã dạy Kakashi, đây là bài học anh không bao giờ quên.

Click để đọc thêm…