Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu, là một nụ cười…
Lần đầu tôi gặp cậu, lúc ấy cậu đang cười. Cậu cười rất vui vẻ, hay ít nhất là cậu cho người ta cảm giác như vậy.
Rồi lần thứ hai gặp cậu, tôi không thể ngờ được, và nó làm tôi nhớ mãi, có phải chăng tôi đang gặp một con người hoàn toàn khác của cậu không?
Cậu đau một nỗi đau mà dù có khóc đến hết nước mắt thì nó cũng vẫn đau đến xé lòng…

Click để đọc thêm…