~ Naruto FC Confession ~

October 12, 2013 | | Naruto

Bạn yêu thích một điều gì đó ở trong Naruto mà chưa bao giờ nói ra?
Bạn có câu chuyện gì đó đặc biệt trong cuộc sống của mình liên quan đến Naruto muốn chia sẻ?
Bạn muốn thổ lộ tình cảm với ai đó trong FC mà chưa dám?
Confession được chọn lọc và sẽ được đăng trên Naruto Magazine của box NFC.
Tổng đài NFC xin vui lòng lắng nghe 😀 ~

Click để đọc thêm…