Nào! Giờ thì cầm kunai, rút kiếm, vác bom, lôi giấy triệu hồi vũ khí ra chiến đấu nào

Click để đọc thêm…