Nào, giờ thì tất cả hãy cùng kể về trận chiến khiến bạn hồi hộp, yêu thích, ấn tượng nhất nào. Mình phải đi lục wiki xem các trận đánh thôi

Click để đọc thêm…