Chú ý: album chứa các OP/ED của Naruto (cả Naruto Shippuuden) do fan tự chọn, không liên quan gì đến album chính thức 😀

Click để đọc thêm…