Tạp chí Box Naruto FC đã ra lò số thứ hai
Đôi lời của chủ pic: sau một tháng chúng ta lại trở lại. Hôm nay nhân ngày đầu tiên của năm Quý Tỵ, Tòa Soạn báo NFC Magazine xin chúc tất cả mọi người mạnh khỏe, vui vẻ và nhất là không FA 😀 ~

Click để đọc thêm…