Cô không tin, hoàn toàn không tin nổi vào những gì mắt mình đang thấy. Chuyện này quá vô lí. Nó không thể xảy ra với cô được.
Hai vạch.
Cô dụi mắt.
Vẫn là hai vạch .
Hai vạch, hai vạch, hai vạch, hai vạch…

Click để đọc thêm…