Nếu muốn trở về Kim Quốc, Sakura cùng những người bạn của cô phải trải qua kì huấn luyện đặc biệt dành cho các Thần Nữ ở Hỏa Quốc. Trưởng tộc Haruno, cũng là ông nội cô, bắt buộc Sakura phải tốt nghiệp xếp hạng loại Ưu tại ngôi trường đó.

Click để đọc thêm…