”Đã va vào người khác, không biết xin lỗi còn nói! Đồ kiêu ngạo!” – Tôi buông một câu, chẳng để hắn nói, kéo Hinata vào lớp.
Aiz, mới đi học đã gặp phải thằng mát dây thần kinh…Đúng là ngày xui xẻo…

Click để đọc thêm…