Tất cả cặp đôi ở Konoha được sắp xếp tham gia khóa điều trị đặc biệt về *chuyện đó*. Sasuke và Sakura sẽ thực hiện lời khuyên của *tên bác sĩ* ấy như thế nào? Và làm thế quái nào mà họ sống sót suốt một tháng?

Click để đọc thêm…