Vì lỡ làm hỏng một nhiệm vụ, Sakura bị bắt trở thành nô lệ của làng Âm thanh, ở hoàn cảnh đó có thể dễ dàng thay đổi tương lai… nhất là khi nó có liên quan tới một Bạt nhẫn quen thuộc.

Click để đọc thêm…