Thể hiện:Yuki Isoya
Nguồn: animelyrics
Dịch: boss96ls
Nguồn: Emerald_king

Click để đọc thêm…