Theo nguồn tin mới nhận được, việc bổ sung thêm các nhân vật Vegita (trong DBZ), Zebra (của Toriko) và Sasuke (Naruto) đang được xem xét.

Click để đọc thêm…