[Gia Tộc] Sarutobi

October 13, 2014 | | Naruto

Gia tộc Sarutobi (猿飛一族, Sarutobi Ichizoku) là một gia tộc có tiếng ở làng Lá.

Click để đọc thêm…