Trò chơi được dựa trên khúc cuối của tiểu phần Kì thi Chūnin, với Shukaku là trùm cuối.

Click để đọc thêm…