Cô đưa cho hắn những cái tên để hắn giết, để đổi lại cho chính mạng sống của bản thân. Nhưng một đôi tay vấy máu còn tồi tệ hơn cái chết. “…Vẫn còn hiệp 2…3…4…” “Khi nào trò chơi mới kết thúc?” cô hỏi. “Không biết sao, Sakura?” hắn trả lời, “nó không bao giờ kết thúc.”

Click để đọc thêm…