Bạn yêu thích Naruto. Bạn có tài múa cọ. Vậy thì dù bạn còn chật vật vì thi cử, dù bạn không phải là người Công giáo và cũng chả tin vào ông già Noel, nhưng sao không nhín chút thời gian để thả hồn vào mơ mộng với thế giới ninja, vẽ nên các tác phẩm mừng ngày lễ lớn của thế giới này!

Click để đọc thêm…