Đội bảy, trở về thời khi họ vẫn thật đáng yêu. Và điên rồ. Và hoàn toàn không thất bại. Hay ngất xỉu.

Click để đọc thêm…