Kí Hoại Trùng (寄壊蟲; kikaichū, nghĩa là “côn trùng kí sinh phá hoại”) là một loại côn trùng nhỏ được nuôi cấy và sử dụng độc quyền bởi gia tộc Aburame. Đây là loại trùng cơ bản cho các thuật độc đáo của gia tộc này.

Click để đọc thêm…