Cùng với Gương Yata, thanh kiếm này là một vũ khí được Itachi gắn vào Susanoo của anh. Hồ lô được cầm bởi bàn tay thứ ba mọc trên cẳng tay phải Susanoo, còn bàn tay phải của nó cầm lưỡi gươm thật sự. Sự kết hợp của hai đồ vật này gần như giúp Itachi trở nên bất khả chiến bại.

Click để đọc thêm…