Đứng trước cây thần đang chuẩn bị bung nở, toàn liên minh gần như tuyệt vọng. Những kí ức trong Naruto chợt hiện lên và truyền cho tất cả mọi người. Hối tiếc! Liệu toàn liên minh sẽ làm gì trong tình cảnh này?

Click để đọc thêm…