Với tớ mà nói, những việc Sasuke từng trải có lẽ hơi xa rời thực tế (mấy ai trong chúng ta có “vinh dự” được nếm trải những kinh nghiệm đó?) nhưng những gì thằng bé phản ứng lại rất sát thực tế và con người. Tớ viết bài này là để chia sẻ một chút những gì tớ nghĩ về nhân vật Sasuke và những hành động gây ra nhiều tranh cãi của thằng bé.

Click để đọc thêm…