Tớ vốn không phải dạng không thích nhân vật vì những lý do trên trời dưới đất như “ngực con ấy bự”, “thằng ấy ngu si”, “con kia hay khóc”, “thằng này to mồm”, etc…

Click để đọc thêm…