Trong Naruto, Chakra là một phần không thể thiếu. Có thể nói nếu không có Chakra thì không thể có được Naruto.Chakra gồm có 5 thành phần chính. Đó là : Phong, Thủy, Hỏa, Lôi và Thổ. Vậy bạn thích loại chakra nào nhất?

Click để đọc thêm…