Đối tượng như đã nêu: Tất cả anh em, bằng hữu, ngoại bang, kẻ thù gì gì cũng được, chỉ cần cặp đôi từng kề vai tác chiến là vào ngay vòng bảng.
Bảng bình chọn xin được phép bắt đầu với các ứng viên nặng ký sau:

Click để đọc thêm…