Như chúng ta đã bik, 1 đội trong  Naruto đều phải có 3 thành viên và 1 đội trưởng dẫn dắt, dù ở làng nào cũng như nhau ^^.
Và theo bạn, 4 người nào khi làm 1 đội thì “tuyệt cú mèo”!!?
Click để đọc thêm…