Một bộ truyện được sáng tác từ thời trai trẻ của Mitsuru Adachi. (1979) .
Một câu chuyện không xoay quanh các đề tài thể thao quen thuộc.
Một nhân vật tự xưng mình là “tướng quân” mà chắc chắn bạn sẽ còn nhớ tên cậu ấy nhiều nhiều lần nữa Wakamatsu Daishou.

Click vào để đọc thêm…