Chúng ta không thể để MAFC mãi ở xó xỉnh subbox nào đó được.

Chúng ta phải vực dậy box và đưa nó ra đấu lại với các FC khác!

Mỗi người chúng ta hãy hi sinh một ít thời gian của mình, cùng đưa FC vượt qua thời kì khó khăn này!!!

Click vào để đọc thêm…