Do là chiến hạm mặt đất, lớp Lesseps được trang bị vũ khí hạng nặng. Vũ khí của nó bao gồm 3 khẩu pháo 2 nòng 40cm, 2 khẩu phía trướt và 1 khẩu phía sau. Ngoài ra còn có 32 ống phóng tên lửa thẳng đứng và 10 ống phóng tên lửa đối không, cho phép hạm bắn một số lượng lớn tên lửa vào kẻ thù.

Click để đọc thêm…