RX-78GP03 (hoặc RX-78GP03D) Gundam “Dendrobium” là đơn vị thứ 3 trong Gundam Development Project, là sự kết hợp giữa mobile suit “Dendrobium Stamen” và đơn vị hỗ trợ không người lái Armed Base Mobile Container “Dendrobium Orchis”. Đơn vị lúc đầu được lái bởi phi công thử nghiệm của Anaheim, Defrah Kar và sau này là phi công của Liên Bang, Kou Uraki.

Click để đọc thêm…