Trong phiên bản update Rev 3.09 của Senjou no Kizuna, thì có đến 2 unit của phần 1 và 2 trong bộ anime MS IGLOO. Đó chính chiếc YMT-05 Hildolfr và chiếc Tank xung kích TX-440.

Click để đọc thêm…