Hiện tại box Mecha FC đang cần tuyển các kĩ thuật viên ưu tú tham gia các mục sau:

Trans:
KOHell 3 nhân viên, bao gồm 2 nhân viên có trình tiếng Anh khá, có kinh nghiệm về mech + 1 chuyên gia trong lĩnh vực…trans lyrics.
Encode: 1 người.
Effect: 1 người.

Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Click để đọc thêm…