Vào thứ bảy ngày 22 tháng 9 vừa qua trang web chính thức của Star Driver the Movie đã cho chiếu một đoạn trailer…

Click để đọc thêm…