Vào hôm thứ sáu, trang web chính thức Yamato Crew đã cho trình chiếu một đoạn video dài 2 phút quảng cáo cho phần ba của Anime Space Battleship Yamato 2199…

Click để đọc thêm…