Nhật Bản luôn nổi tiếng với các tác phẩm liên quan đến các loại robot do con người điều khiển được gọi là mech trong tương lai, và cái tương lai đó đã đến sớm hơn chúng ta tưởng khi công ty Suidobashi công bố dự án xây dựng mech cho người dùng cá nhân với mức giá 1.3 triệu đôla.

Click để đọc thêm…