Yuki Ishi, một sinh viên tại trường Musashino Art University ở Tokyo vừa qua đã đăng một video dài 3 phút 2 giây ghi lại một anime ngắn Record of Stratosphere War: Stratos Chronicles

Click để đọc thêm…