Phải nói rằng bộ anime Kyoukai Senjou no Horizon khá là…khó hiểu.

Click để đọc thêm…