Gundam là một cái tên rất nổi tiếng tại Nhật Bản, và nhắc đến chúng người ta thường nghĩ ngay đến những người máy mạnh
mẽ với diện mạo vuông thành sắc cạnh…

Click để đọc thêm…