Một bài review nho nhỏ cho những bạn nào sắp xem hoặc  đã xem episode 2 của bộ anime Guilty Crow

Click để đọc thêm…